RoelKlaassenPraktijk-27
RoelKlaassenPraktijk-17
RoelKlaassenPraktijk-36

Ervaring

Als zelfstandig GZ-haptotherapeut bestaat een deel van mijn werkzaamheden uit de begeleiding van topsporters. Naast mijn scholing en jarenlange ervaring in de haptonomie, de wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, en de haptotherapie is mijn expertise hierin ook mede gebaseerd op mijn uitgebreide persoonlijke ervaringen als pitcher, fieldmanager/coach, scout en fysiotherapeut in het internationale honkbal.

Haptotherapie en Topsport

In de haptonomische begeleiding wordt de sporter beschouwd als een ondeelbaar geheel (een individu) waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden maar niet losstaand van elkaar beschouwd mogen worden. Aan de ene kant onderscheidt de haptonomische begeleiding zich hiermee van de lichamelijke begeleiding en aan de andere kant van de mentale training.

De haptonomische begeleiding richt zich niet op het aanleren van vaardigheden (lichamelijk of mentaal) maar op de persoonlijke ontwikkeling van de sporter. Het gaat hierbij dus niet om snelle, oplossingsgerichte "trucjes" maar om een gedegen persoonlijk proces.

De essentie van de haptonomische begeleiding is de sporter (weer) bewust te maken van zijn eigen aangeboren vermogens om zich te kunnen richten tot en zich te kunnen openen voor bevestigend contact en deze vermogens te kunnen ontplooien. Gevoelens van eigenheid en authenticiteit worden hierdoor hersteld en bevorderd. De haptonomische begeleiding helpt de sporter naar het zoeken van een eigen evenwicht in zijn (sport)leven want door het laten ontstaan of versterken van een zo goed mogelijk basisgevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid ontdekt hij zijn eigen plek in de (sport)wereld om hem heen. Dit is steeds meer een (sport)wereld waarin het gaat om (grote) belangen, je prestaties en minder of niet om de persoon als geheel. Wanneer de sporter vertrouwen heeft in zichzelf, anderen en het leven, durft hij beter zijn eigen mogelijkheden en beperkingen onder ogen te komen en zal hij beter om weten te gaan met (sportieve) tegenslag.

Een sporter kan zichzelf zijn en naar eigen vermogen presteren zonder zich geblokkeerd te voelen, wanneer hij durft te voelen wat hem bezig houdt, daar uitdrukking aan kan geven en daar ook zoveel vertrouwen in heeft ontwikkeld, dat hij ernaar gaat leven.

Klachten waarmee sporters bij de haptotherapeut komen:

 • Zich geblokkeerd voelen en presteren onder het eigen niveau
 • Piekeren of teveel "in zijn hoofd zitten"
 • Faalangst
 • Moeite met omgaan met druk
 • Moeite met omgaan met eigen grenzen in trainingen en wedstrijden
 • Herhaalde overbelasting blessures
 • Aspecifieke verminderde fysieke of psychische belastbaarheid
 • Moeite met omgaan met tegenslag
 • Plezier in de sport verloren.
 • Geen duidelijke en eigen keuzes durven maken
 • Onvoldoende gevoel voor samenwerking met medespelers
 • Onvoldoende gevoel voor omgang met sportmaterialen
 • Moeite met omgaan met media
 • Zichzelf verliezen in grensoverschrijdend gedrag tijdens en buiten de sport

Belevende-Lichamelijkheid

Haptotherapie helpt de topsporter in contact te zijn met zijn eigen belevende-lichamelijkheid.

Met het toenemen van de prestatiedruk verandert er vaak veel in de zelf-beleving van de topsporter. Aanvankelijk is het sporten begonnen vanuit een in lichamelijkheid voelbare beleving van plezier. Dit belevende-lichaam verandert vaak in een instrumenteel-lichaam, het instrument voor de topsporter om zijn doelstellingen te kunnen bereiken en prestaties te kunnen leveren. Met de toenemende technische mogelijkheden, zowel in training als ook in medische begeleiding, gaat de sporter steeds meer vertrouwen op externe, objectieve meetresultaten en andere cognitieve informatie en kan daarbij mogelijk het gevoelde contact verliezen met zijn eigen belevende-lichamelijkheid.

Kenmerkend voor een sporter in topvorm is echter dat hij volledig één lijkt te zijn met zijn lichaam, teamgenoten en omgeving. Hij heeft geen lichaam maar is zijn lichaam, waarmee hij zich representeert. Topprestaties lijken zich ineens aan te dienen en het lichaam doet precies wat nodig is om topprestaties te kunnen leveren zonder dat bewuste, cognitieve sturing op dat moment plaats vindt. Om dit te bereiken en te behouden is het belangrijk dat de topsporter in wedstrijdsituaties bewuste sturing durft los te laten en in contact is met zijn belevende-lichamelijkheid. Hij moet durven vertrouwen op wat zijn belevende-lichaam hem vertelt en daarmee luisteren naar zijn eigen mogelijkheden en beperkingen van dat moment.

De haptotherapie kan helpen bij dit behouden of hervinden van de voeling met het eigen belevende-lichaam en daarmee met het bereiken van optimale prestaties.