RoelKlaassenPraktijk-24
RoelKlaassenPraktijk-8
RoelKlaassenPraktijk-32

Basis

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap "haptonomie", een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft.

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doen we allemaal op in ons leven in het contact met onze omgeving. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel - een persoon - waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als los staan van elkaar.

De haptotherapeut is gericht op de eigen vermogens van de patiënt, hem / haar bewust te laten zijn van zichzelf, van wat hij /zij kan en wil en daarnaar te handelen. Hoe meer ons gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we ons bewegen, hoe belastbaarder, mobieler en vitaler we zijn. Dat leidt veelal weer tot het beter kunnen omgaan met zichzelf, de omgeving en situaties. En het kan zelfs ook leiden tot een afname van bepaalde klachten en / of problemen, bijvoorbeeld doordat emotionele en fysieke blokkeringen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Affectief contact

Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging - het feit dat je bestaat - tevens affectieve zijnsbevestiging - het feit dat je goed bent zoals je bent - nodig, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens.

De essentie van de haptotherapie is om de cliënt zich (weer) bewust te laten worden van zijn eigen aangeboren vermogens om zich te kunnen openen voor bevestigend contact en deze vermogens te kunnen ontplooien. Een mens kan zichzelf zijn wanneer hij durft te voelen, daar uitdrukking aan kan geven, daar ook zoveel vertrouwen in heeft ontwikkeld dat hij ernaar leeft.

De haptotherapie is een "haptische" therapie waarbij vooral de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. Het gaat om letterlijk aangeraakt worden, maar ook 'geraakt worden'.

In het affectieve contact wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar de cliënt zichzelf blokkeert, zichzelf inhoudt, zichzelf terughoudt, of niet in contact is met zichzelf. Er worden vermogens ontwikkeld, opdat de cliënt meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in zich kunnen terugtrekken of afsluiten.

Behandelwijze

De eerste afspraak bestaat onder meer uit een gesprek over ervaringsgerichte situaties, waarin het contact en beleving van het contact voorop staan. Ook wordt de hulpvraag besproken. Als haptotherapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt / patiënt, zal deze in de eerste drie sessies ervaringen opdoen met de uitgangspunten van de haptotherapie, de persoon en werkwijze van de GZ-Haptotherapeut, de eigen vermogens van de tast, zijn / haar contactuele vermogens, de samenhang tussen het omgaan met zichzelf en anderen en hoe dat wordt ervaren in de lichamelijkheid.

Hierna volgt een evaluatie en wordt in overleg bepaald of doorgaan met haptotherapie wenselijk is. Als de GZ-Haptotherapeut meent dat doorgaan niet zinvol of passend is, zal hij / zij dat op zorgvuldige wijze met de cliënt / patiënt bespreken en hem / haar desgewenst adequaat verwijzen.

De GZ-Haptotherapeut is tijdens het haptotherapeutisch proces gericht op het laten ontdekken van de eigen vermogens van de cliënt / patiënt. Zijn / haar gevoelens, waarnemingen en gewaarwordingen die verband houden met de interactie van dat moment kunnen als referentiekader worden gebruikt indien zij relevant zijn voor het haptotherapeutische proces. De GZ-Haptotherapeut zorgt voor een contact, waarin de cliënt / patiënt zich veilig en vertrouwd weet en waarin ontmoeting kan plaatsvinden, waarbij gaandeweg de aandacht verschuift van de klacht of het probleem, naar de persoon. De GZ-Haptotherapeut schept in het contact - en vooral in de bevestigende affectiviteit - de voorwaarden voor de cliënt / patiënt om zijn / haar hulpvraag en zichzelf onder ogen te zien. Is het directe affectieve contact niet geïndiceerd dan biedt de GZ-Haptotherapeut andere ervaringssituaties aan, die de cliënt / patiënt in staat stellen anders met zichzelf en met zijn omgeving om te gaan.

Indicaties

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij de onderstaande indicaties:

 • Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
 • Moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problemen met intimiteit en nabijheid
 • Relationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn-out.
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
 • Hyperventilatie
 • Eetstoornissen

Aanvullende Informatie

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de onderstaande folders: 

Over de Praktijk en Achtergronden van Haptotherapie   Haptotherapie brengt je Dichter bij Jezelf

Haptotherapie en Relaties   Haptotherapie bij Burnout